VÄLKOMMEN TILL BLÄCKBILD

Under företagsnamnet Bläckbild driver jag min verksamhet som elektronikkonsult. Jag jobbar heltid på HemoCue AB som elektroikkonstruktör.

Bläckbild jobbar även med elektronikutveckling i
Videquus AB där jag är delägare.

Vill du veta mer så slå en signal eller skicka ett mail.


Per Johansson
Elektronikkonstruktör
Stacks Image 12